لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
Home / نتایج و برندگان

نتایج و برندگان

نتایج و برندگان جام های orpf

نتایج یازدهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج یازدهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی کیارش شکوهی  (pbi_king) به اتمام رسید همچنین مهران علیزاده  (Gerrardinho) به مقام دومی و  پویان رحیمی (Pouyanr9) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت ...

Read More »

نتایج دهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج دهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مهران علیزاده  (Gerrardinho) به اتمام رسید همچنین مهران علیزاده  (Gerrardinho) به مقام دومی و  عباس شیوافر و احمد (abbashazard72 & omega_catalonia) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۱ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی ...

Read More »

نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی محسن روانان (iranian_wizard) به اتمام رسید این جام با تعداد ۶ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات برتر و خسته نباشید به تمامی شرکت کنندگان ...

Read More »

نتایج نهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج نهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مهران علیزاده  (Gerrardinho) به اتمام رسید همچنین حامد شیار بهادری  (omega_hamed) به مقام دومی و  کیارش شکوهی (pbi_king) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۵۳ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی ...

Read More »

نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی محمد امین حسینی سیانکی (amin-irani) به اتمام رسید این جام با تعداد ۷ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات برتر و خسته نباشید به ...

Read More »

نتایج هشتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج هشتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مهران علیزاده (Gerrardinho888) به اتمام رسید همچنین نوید جمشیدی (navidjam) به مقام دومی و  مهران علیزاده (Gerrardinho888) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۵۶ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت ...

Read More »

نتایج هفتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج هفتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی حامد شیار بهادری (omega_hamed) به اتمام رسید همچنین آرش یعقوبی (Arash_F9T) به مقام دومی و  امین بو علی (aminabuali) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی ...

Read More »

نتایج سومین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج سومین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی ابوالفضل بهمن (abolfazl_avenger) به اتمام رسید همچنین جواد تانوردی نسب (Amir_ta007) به مقام دومی این جام با تعداد ۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات ...

Read More »

نتایج ششمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج ششمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی عباس شیوافر (abbashazard72) به اتمام رسید همچنین نوید جمشیدی (navidjam) به مقام دومی و  سعید کاشفی (s_k_cr7) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و ...

Read More »

نتایج دومین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج دومین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی  (Amir_ta007) به اتمام رسید همچنین امیر جعفری (Amir_fear) به مقام دومی این جام با تعداد ۱۱ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات برتر و ...

Read More »

نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی عباس شیوافر (abbashazard72) به اتمام رسید همچنین مرتضی لاهیجانی (Morteza_la88) به مقام دومی و  حامد شیار بهادری (omega_hamed) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۵۲ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی ...

Read More »

نتایج اولین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج اولین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی امین سیانکی () به اتمام رسید   این جام با تعداد ۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات برتر و خسته نباشید به تمامی شرکت کنندگان ...

Read More »

نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مهران علیزاده (mehran_blaugrana) به اتمام رسید همچنین عباس شیوافر (abbashazard72) به مقام دومی و امین جمشیدی (aminjamshidi) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۲ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت ...

Read More »

نتایج سومین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سومین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی عباس شیوافر (abbashazard72) به اتمام رسید همچنین دانیال اسماعیلی (omega_catalonia) به مقام دومی و احمد اسماعیلی به همراه فرهاد اعطا (mohamad273) به مقام سوم مشترک دست یافتند این جام با تعداد ۳۹ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام ...

Read More »
ADS ORPF.IR
ADS ORPF.IR