خانه / نتایج و برندگان (پەڕە 5)

نتایج و برندگان

نتایج و برندگان جام های orpf

نتایج دهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج دهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مهران علیزاده  (Gerrardinho) به اتمام رسید همچنین مهران علیزاده  (Gerrardinho) به مقام دومی و  عباس شیوافر و احمد (abbashazard72 & omega_catalonia) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۱ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی …

بیشتر بخوانید »

نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی محسن روانان (iranian_wizard) به اتمام رسید این جام با تعداد ۶ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات برتر و خسته نباشید به تمامی شرکت کنندگان …

بیشتر بخوانید »

نتایج نهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج نهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مهران علیزاده  (Gerrardinho) به اتمام رسید همچنین حامد شیار بهادری  (omega_hamed) به مقام دومی و  کیارش شکوهی (pbi_king) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۵۳ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی …

بیشتر بخوانید »

نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی محمد امین حسینی سیانکی (amin-irani) به اتمام رسید این جام با تعداد ۷ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات برتر و خسته نباشید به …

بیشتر بخوانید »

نتایج هشتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج هشتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مهران علیزاده (Gerrardinho888) به اتمام رسید همچنین نوید جمشیدی (navidjam) به مقام دومی و  مهران علیزاده (Gerrardinho888) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۵۶ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت …

بیشتر بخوانید »

نتایج هفتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج هفتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی حامد شیار بهادری (omega_hamed) به اتمام رسید همچنین آرش یعقوبی (Arash_F9T) به مقام دومی و  امین بو علی (aminabuali) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی …

بیشتر بخوانید »

نتایج سومین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج سومین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی ابوالفضل بهمن (abolfazl_avenger) به اتمام رسید همچنین جواد تانوردی نسب (Amir_ta007) به مقام دومی این جام با تعداد ۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات …

بیشتر بخوانید »

نتایج ششمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج ششمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی عباس شیوافر (abbashazard72) به اتمام رسید همچنین نوید جمشیدی (navidjam) به مقام دومی و  سعید کاشفی (s_k_cr7) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و …

بیشتر بخوانید »

نتایج دومین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج دومین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی  (Amir_ta007) به اتمام رسید همچنین امیر جعفری (Amir_fear) به مقام دومی این جام با تعداد ۱۱ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات برتر و …

بیشتر بخوانید »

نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی عباس شیوافر (abbashazard72) به اتمام رسید همچنین مرتضی لاهیجانی (Morteza_la88) به مقام دومی و  حامد شیار بهادری (omega_hamed) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۵۲ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی …

بیشتر بخوانید »

نتایج اولین جام آنلاین FIFA 17 PC

درود نتایج اولین جام آنلاین FIFA 17 PC با قهرمانی امین سیانکی () به اتمام رسید   این جام با تعداد ۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید – تبریک میگیم به نفرات برتر و خسته نباشید به تمامی شرکت کنندگان …

بیشتر بخوانید »

نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مهران علیزاده (mehran_blaugrana) به اتمام رسید همچنین عباس شیوافر (abbashazard72) به مقام دومی و امین جمشیدی (aminjamshidi) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۲ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت …

بیشتر بخوانید »

نتایج سومین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سومین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی عباس شیوافر (abbashazard72) به اتمام رسید همچنین دانیال اسماعیلی (omega_catalonia) به مقام دومی و احمد اسماعیلی به همراه فرهاد اعطا (mohamad273) به مقام سوم مشترک دست یافتند این جام با تعداد ۳۹ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام …

بیشتر بخوانید »

نتایج دومین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج دومین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی محمد نظری (m_nazari) به اتمام رسید همچنین کیارش شکوهی (pbi_king) به مقام دومی و آروین شایگان (pbi_united7) به مقام سوم دست یافتند این جام با تعداد ۴۶ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت …

بیشتر بخوانید »
ثبت نام لیگ آنلاین fifa و pes