نتایج و برندگان

نتایج و برندگان جام های orpf

نتایج شانزدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج شانزدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود با قهرمانی محمد کفاش زاده (mkmohammad ) به اتمام رسید همچنین محمد کفاش زاده (mkmohammad) به مقام دومی و () به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و …

بیشتر بخوانید »

نتایج پانزدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج پانزدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود با قهرمانی محمد کفاش زاده (mkmohammad ) به اتمام رسید همچنین محمد کفاش زاده (mkmohammad) به مقام دومی و مهزیار قاسمی (mahziar_gh) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های …

بیشتر بخوانید »

نتایج چهاردهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج چهاردهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود با قهرمانی حمیدرضا آقاجانی (hmdrza77_iss ) به اتمام رسید همچنین بهنام بهرام پور (sepantaclub78) به مقام دومی و علی دارابی نژاد (darkness_ally) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های …

بیشتر بخوانید »

نتایج سیزدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج سیزدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود با قهرمانی محمد کفاش زاده (Mkmohammad) به اتمام رسید همچنین بهرام بهرام پور (sepantaclub78) به مقام دومی و محمد کفاش زاده (Mkmohammad) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۲۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی …

بیشتر بخوانید »

نتایج دوازدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج دوازدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود با قهرمانی (Mkmohammad) به اتمام رسید همچنین (Mkmohammad) به مقام دومی و  () به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۱۶ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید تبریک …

بیشتر بخوانید »

نتایج یازدهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج دهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود با قهرمانی (Mkmohammad) به اتمام رسید همچنین (goodgame3534) به مقام دومی و  () به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۲۰ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید تبریک …

بیشتر بخوانید »

نتایج دهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج دهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود با قهرمانی (rezamousavii) به اتمام رسید همچنین (Unbreakabletiti) به مقام دومی و  () به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۱۲ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) به اتمام رسید تبریک …

بیشتر بخوانید »

نتایج نهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج نهمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود  با قهرمانی حمیدرضا نصاری زاده (goodgame3534) به اتمام رسید همچنین حمید رضا نصاری زاده (goodgame3534) به مقام دومی و  آرین حبیبی (habibi2070) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۲۲ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های …

بیشتر بخوانید »

نتایج هشتمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج هشتمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود  با قهرمانی حمیدرضا نصاری زاده (goodgame3534) به اتمام رسید همچنین حمید رضا نصاری زاده (goodgame3534) به مقام دومی و  آرین حبیبی (habibi2070) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۲۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های …

بیشتر بخوانید »

نتایج هفتمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

نتایج هفتمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 درود  با قهرمانی حسین تیغتیز (Unbreakabletiti) به اتمام رسید همچنین حسین امیری (usain_9) به مقام دومی و آرین حبیبی (habibi2070) به مقام سوم دست یافت و حسین امیری نیز به مقام چهارمی دست یافت این جام با تعداد ۱۶ نفر شرکت کننده اغاز شد که …

بیشتر بخوانید »

نتایج ششمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

درود نتایج ششمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 با قهرمانی حمیدرضا آقاجانی (hmdrza77) به اتمام رسید همچنین حمیدرضا آقاجانی (hmdrza77) به مقام دومی و مسعود رحیمی (masoud_rahimi6) به مقام سوم دست یافت و حسین امیری نیز به مقام چهارمی دست یافت این جام با تعداد ۲۰ نفر شرکت کننده اغاز شد …

بیشتر بخوانید »

نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

درود نتایج پنجمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 با قهرمانی فراز عبداله زاده (Frz_miraclee) به اتمام رسید همچنین عارف جعفری (GodSeptimo) به مقام دومی و فراز عبداله زاده (Frz_miraclee) به مقام سوم دست یافت و حسین امیری نیز به مقام چهارمی دست یافت این جام با تعداد ۵۲ نفر شرکت کننده …

بیشتر بخوانید »

نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

درود نتایج چهارمین جام آنلاین FIFA 20 PS4 با قهرمانی محمد عباس پور (sobhan9776) به اتمام رسید همچنین (alebogeo) به مقام دومی و  () به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و برگشت) …

بیشتر بخوانید »

نتایج سومین جام آنلاین FIFA 20 PS4

FIFA 20

درود نتایج سومین جام آنلاین FIFA 20 PS4 با قهرمانی فراز عبداله زاده (Frz_miraclee) به اتمام رسید همچنین مرتضی لاهیجانیی (Morteza_la88) به مقام دومی و  () به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۳۲ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت …

بیشتر بخوانید »