خانه / نتایج و برندگان

نتایج و برندگان

نتایج و برندگان جام های orpf

نتایج سی و ششمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سی و ششمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی ابراهیم ال یاسین (D4rk_Ghost7191) به اتمام رسید همچنین ابراهیم ال یاسین (dark_ghost7191) به مقام دومی و میثم ولایتی و فراز عبدله زاده (Faraz0078 و meysam_cy ) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۰ نفر شرکت کننده اغاز …

بیشتر بخوانید »

نتایج سی و پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سی و پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی فرهاد اعطا (ac_immortal) به اتمام رسید همچنین ابراهیم ال یاسین (dark_ghost7191) به مقام دومی و عباس شیوافر و فراز عبدله زاده (, ) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۳۶ نفر شرکت کننده اغاز شد که …

بیشتر بخوانید »

نتایج سی و چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سی و چهارمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی محمد نوید بهوند (navid1214) به اتمام رسید همچنین محمد نوید بهوند (navid1214) به مقام دومی و فرهاد اعطا به همراه رضا شاوی پور (ac__immortal , gtgthyhy416) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده …

بیشتر بخوانید »

نتایج سی و سومین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سی و سومین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مسعود ولایتی (ac_pogbas) به اتمام رسید همچنین میثم ولایتی(mesam_cy) به مقام دومی و فراز عبداله زاده (Faraz0078) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۲۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی …

بیشتر بخوانید »

نتایج سی و دومین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سی و دومین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی دانیال شریفی (omega_catalonia) به اتمام رسید همچنین محمدنوید بهوند (navid1214) به مقام دومی و عادل سیاحی (Gray_wolf9) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۸ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی …

بیشتر بخوانید »

نتایج سی و یکمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سی و یکمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مسعود ولایتی (ac_pogbas) به اتمام رسید همچنین محمدنوید بهوند (navid1214) به مقام دومی و سعید کاشفی (saeed__mun) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی …

بیشتر بخوانید »

نتایج سی امین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج سی امین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مرتضی لاهیجانی (Morteza_la88) به اتمام رسید همچنین محمدنوید بهوند (navid1214) به مقام دومی و میثم ولایتی (meysam_cy) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و …

بیشتر بخوانید »

نتایج بیست و نهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج بیست و نهمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی نوید بهوند (Navid1214) به اتمام رسید همچنین مرتضی لاهیجانی (Morteza_la88) به مقام دومی و ابراهیم آل یاسین (D4rk_Ghost7191) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۶۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های …

بیشتر بخوانید »

نتایج بیست و هشتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج بیست و هشتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی فرهاد اعطا () به اتمام رسید همچنین مسعود ولایتی (ac_pogbas) به مقام دومی و نوید بهوند (acnavid1214) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۶۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی …

بیشتر بخوانید »

نتایج بیست و هفتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج بیست و هفتمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی محمد نوید بهوند (ACNavid1214) به اتمام رسید همچنین میثم ولایتی (meysam_cy) به مقام دومی و میثم امیر سالمی و میثیم ولایتی (blue_hulk72 , meysam_cy) به مقام سوم دست یافت 0

بیشتر بخوانید »

نتایج بیست و ششمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج بیست و ششمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی مرتضی لاهیجانی (Morteza_la88) به اتمام رسید همچنین سعید کاشفی (Saaed__mun) به مقام دومی و  () به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۴۴ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی (رفت و …

بیشتر بخوانید »

نتایج بیست و پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PS4

درود نتایج بیست و پنجمین جام آنلاین FIFA 17 PS4 با قهرمانی فربد ملائیان (Farbodm75) به اتمام رسید همچنین سبجان عباسپور (SOBHAN9776) به مقام دومی و نوید بهوند (Navid1214) به مقام سوم دست یافت این جام با تعداد ۶۰ نفر شرکت کننده اغاز شد که پس از انجام بازی های گروهی و حذفی …

بیشتر بخوانید »
ADS ORPF.IR
ADS ORPF.IR